A Terasz-csoport:     | www.kertpont.hu | www.terasz.hu |
A kezdőlapra"A sakk a logika művészete." 
hírek, cikkek
szövetségi hírek
ez történt...
e-mail interjúk
interjúk
archívum
kezdők
haladók
túrák
heti feladvány
a hét elemzése
csapatbajnokság
Budapest, 2003
cikkek, partik
történet
Bled, 2002
világbajnokok
KO-világbajnokok
magyar sakkozók
külföldi sakkozók
in memoriam
képzőművészet
új könyvek
humor
ajánlott linkek
fórum
keres - kínál
Kattintson ide a megrendeléshez!
Kattintson ide a megrendeléshez!

Sakkoktatás / Kezdők
A sakkjáték szabályai VI.

Bevezetés:

A leckék két részből állnak. Az első részben az elsajátítandó ismereteket közlöm, a gyakorló feladatoknál pedig olyan feladatokat kapnak az olvasók, amelyek segítenek a megismert fogalmak jobb megértésében, begyakorlásában. A feladatok megoldása fakultatív, de erősen ajánlott. Főleg azoknak ajánlom, akik most ismerkednek először a játékkal - és szeretnék jól megtanulni azt. Mint minden tananyagra, erre is igaz, hogy csak megfelelő alapokra lehet építkezni!

Ismétlés:

Az előző leckékben megismerkedtünk a sakktáblával. Megismerkedtünk a sakktábla geometriájával, megtanultuk a mező, a sor, a vonal és az átló fogalmát.  Megismerkedtünk a sakkfigurákkal, megtanultuk, hogy hogyan lép a király, a bástya, a futó és a vezér, megismerkedtünk egy különleges lépéssel a  sáncolással. Ebben a leckében a huszárral foglalkozunk.

A bábok menetmódja:

Huszár
A huszár lépését kétféleképp is szokták definiálni. Hivatalosan a huszár "L" alakban lép, vagyis kettővel előre és eggyel oldalt, illetve két mezővel oldalt és eggyel előre, vagy hátra; vagy pedig kettővel hátra és eggyel oldalt, amennyiben nem áll ott saját báb. A huszár a többi figurával ellentétben a közbeeső akadályokat, legyen az akár saját, akár ellenséges báb, átugorhatja. A huszár menetmódját szokták úgy is magyarázni, mintha egy királlyal kettőt lépnénk, egyet úgy, mint a bástya és ugyanabban az irányban (tehát nem visszafelé) még egyet, úgy, mint a futó. Mindenki azt a magyarázatot jegyezze meg, amelyik számára érthetőbb! Az alábbi ábrán az e4-en álló huszár a következő mezőkre léphet: d2, c3, c5, d6, f6, g5, g3 és f2. A huszár jele: H (nagy H betű).

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

A fenti állásban az e4 huszár lehetséges lépéseit a következőképpen írhatjuk le:

He4-d2,
He4-c3,
He4-c5,
He4-d6,
He4-f6,
He4-g5,
He4-g3,
He4-f2

vagy rövidített írásmódban:

Hd2,
Hc3,
Hc5,
Hd6,
Hf6,
Hg5,
Hg3,
Hf2

Állítsunk egy világos királyt e3-ra és egy sötét királyt e5-re. A világos huszár lépéslehetőségei nem változnak, hiszen a huszár "ugrik".

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Most állítsunk egy világos bástyát f6-ra és egy világos futót c5-re! Az e4-en álló világos huszár lépéslehetőségei szűkültek, c5-re és f6-ra már nem léphet, hiszen ezeken a mezőkön saját báb áll!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Egy huszárral és egy királlyal az ellenséges királynak nem lehet mattot adni! Két huszárral már elképzelhető mattkép, de ha az ellenfél jól játszik, a mattot nem lehet beadni! (Bármilyen furcsa, de ha az ellenfélnek a királya mellett van még egy gyalogja is, a királya bizonyos körülmények között megmattolható! Ez azonban nem ennek a leckének az anyaga!) Egy lehetséges mattképet mutat be az alábbi ábra:

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Sötét mattot kapott! A királya sakkban áll, a g3 huszár támadja. A sötét király g1-re és g2-re nem mehet, mert ezeket a mezőket a világos király támadja, h2-re pedig azért nem léphet, mert azt a mezőt a g4 huszár ellenőrzi.

Gyakorló feladatok:

1.    Sorolja fel az üres sakktáblán az d5 huszár lehetséges lépéseit!

2.    Hány mezőre léphet az d5 huszár, a b6 huszár, a g2 és a g1 huszár, valamint a h8 huszár az üres sakktáblán?

3.    Igaz-e az az állítás, hogy egy huszárral a sakktábla bármelyik mezőjéről bármelyik mezőjére eljuthatunk?

4.    A huszároknál látványosan megfigyelhető, hogy az üres sakktábla közepére állított huszár jóval több mezőre léphet, mint a tábla szélén, netalán a sarokban álló huszár. Miért? 

5.    Legfeljebb hány huszár állítható fel az üres sakktáblán úgy, hogy semelyik kettő se üsse egymást? Segítségül annyit elárulok, hogy ez a szám 30 felett van...

6.    Állítsunk 4 huszárt a sakktábla közepén az úgynevezett centrum mezőkre, a d4, d5, e4, e5 mezőkre. Hány mezőt ellenőriznek a huszárok? Van-e olyan mező, amelyet két huszár is támad?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

7.    Lehet-e egy huszárral és egy királlyal mattot adni az ellenséges királynak?

8.    A huszár, ha sötét színű mezőn áll, akkor csak világos mezőkre léphet, ha világos mezőn áll, akkor pedig csak sötét mezőkre. Igaz-e ez az állítás?

9.    Igaz-e, hogy az üres sakktáblán, egyetlen huszárral a1-ről h8-ra csak páros számú lépésben juthatunk el? Válaszát indokolja!

10.    A világos királyát helyezzük b6-ra, a sötétét a8-ra. Helyezzen fel a táblára két világos huszárt úgy, hogy a sötét király matt legyen! Hány megoldás van? Keresse meg valamennyit!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

11.   Az alábbi állás különleges. Világosnak mindössze egy huszárja van, mégis mattot adhat, mert a sötét király menekülését saját bábja akadályozza. Hová kell lépnie világosnak a huszárjával, hogy egy lépésben mattot adhasson? 

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

12.    Sáncolhat-e sötét az alábbi állásban? Ha világos következne lépésre, hol tudna sakkot adni a sötét királynak?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

13.    Sáncolhat-e sötét az alábbi állásban?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

14.    Sorolja fel, hogy az alábbi állásban melyik mezőkre léphet a b7-en álló világos és a d8-on álló sötét király! Ha világos léphetne, egy lépésben mattot adhatna a sötét királynak. Hogyan?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

15.    Találja ki, hogy az alábbi állásban mi volt sötét utolsó lépése! Sötét rosszat húzott, így világos most egy lépésben mattot adhat. Hogyan? Sötétnek mit kellett volna lépnie?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

+1.    Képzeletben az üres sakktábláról vágjuk le az a1 és a h8 mezőket! Bejárható-e az így megmaradt csonka sakktábla egyetlen huszárral úgy, hogy minden mezőre csak egyszer lépjünk? (A feladat kifejezetten nehéz!)

Megjegyzés:

Amennyiben valamennyi kérdésre hibátlanul felelt, térjen át a következő leckére! Ha válaszai bizonytalanok, vagy úgy érzi, hogy több gyakorlásra van szüksége, vegye igénybe a konzultációt és kérjen további gyakorló feladatokat!>> ESEMÉNYNAPTÁR
KEZDŐKNEK
- regisztráció -