A Terasz-csoport:     | www.kertpont.hu | www.terasz.hu |
A kezdőlapra"A sakk a logika művészete." 
hírek, cikkek
szövetségi hírek
ez történt...
e-mail interjúk
interjúk
archívum
kezdők
haladók
túrák
heti feladvány
a hét elemzése
csapatbajnokság
Budapest, 2003
cikkek, partik
történet
Bled, 2002
világbajnokok
KO-világbajnokok
magyar sakkozók
külföldi sakkozók
in memoriam
képzőművészet
új könyvek
humor
ajánlott linkek
fórum
keres - kínál
Kattintson ide a megrendeléshez!
Kattintson ide a megrendeléshez!

Sakkoktatás / Kezdők
A sakkjáték szabályai V.

Bevezetés:

A leckék két részből állnak. Az első részben az elsajátítandó ismereteket közlöm, a gyakorló feladatoknál pedig olyan feladatokat kapnak az olvasók, amelyek segítenek a megismert fogalmak jobb megértésében, begyakorlásában. A feladatok megoldása fakultatív, de erősen ajánlott. Főleg azoknak ajánlom, akik most ismerkednek először a játékkal - és szeretnék jól megtanulni azt. Mint minden tananyagra, erre is igaz, hogy csak megfelelő alapokra lehet építkezni!

Ismétlés:

Az előző leckékben megismerkedtünk a sakktáblával. Megismerkedtünk a sakktábla geometriájával, megtanultuk a mező, a sor, a vonal és az átló fogalmát.  Megismerkedtünk a sakkfigurákkal, megtanultuk, hogy hogyan lép a király, a bástya, a futó, megismerkedtünk egy különleges lépéssel a  sáncolással. Ebben a leckében a legerősebb báb, a vezér menetmódjával foglalkozunk.

A bábok menetmódja:

Vezér
A vezér úgy lép, mint a bástya és a futó, azaz mozoghat a sorokon, a vonalakon, mint a bástya és átlós irányban, mint a futó. Azt, hogy a vezér éppen milyen színű átlón mozoghat, az határozza meg, hogy milyen színű mezőn áll. A vezér a bástyához és a futóhoz hasonlóan tetszés szerinti távolságra léphet, de közbeeső saját, vagy ellenséges figurát nem ugorhat át. Az alábbi ábrán az e4-en álló vezér a következő mezőkre léphet: a4, b4, c4, d4, f4, g4, h4, e1, e2, e3, e5, e6, e7, e8, b1, c2, d3, f5, g6, h7, a8, b7, c6, d5, f3, g2 és h1.  A vezér jele: V (nagy V betű).

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

A fenti állásban az e4 vezér lehetséges lépéseit a következőképpen írhatjuk le:

Ve4-a4,
Ve4-b4,
Ve4-c4,
Ve4-d4,
Ve4-f4,
Ve4-g4,
Ve4-h4,
Ve4-e1,
Ve4-e2,
Ve4-e3,
Ve4-e5,
Ve4-e6,
Ve4-e7,
Ve4-e8,
Ve4-b1,
Ve4-c2,
Ve4-d3,

Ve4-f5,
Ve4-g6,
Ve4-h7,

Ve4-a8,
Ve4-b7,
Ve4-c6,
Ve4-d5,

Ve4-f3,
Ve4-g2,
Ve4-h1

vagy rövidített írásmódban:

Va4,
Vb4,
Vc4,
Vd4,
Vf4,
Vg4,
Vh4,
Ve1,
Ve2,
Ve3,
Ve5,
Ve6,
Ve7,
Ve8,
Vb1,
Vc2,
Vd3,

Vf5,
Vg6,
Vh7,

Va8,
Vb7,
Vc6,
Vd5,

Vf3,
Vg2,
Vh1

Állítsunk egy világos királyt c6-ra, ekkor a világos vezér c6-ra azért nem léphet, mert ott saját tiszt áll, b7-re és a8-ra pedig csak úgy léphetne, ha a saját királyát átugraná, ez pedig tilos.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Most állítsunk egy sötét futót e6-ra. Az e4-en álló világos vezér e6-ra léphet, az ott álló sötét futót leütheti, de a "futó árnyékában lévő" e7 és e8 mezőkre nem léphet!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Egy vezérrel és egy királlyal az ellenséges királynak lehet mattot adni! Ehhez az ellenséges királyt le kell szorítani a tábla szélére. Három típus mattképet láthatnak a következő ábrákon:

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Sötét mattot kapott! A királya sakkban áll, az f8 vezér támadja. A sötét király c7-re, d7-re és e7-re nem mehet, mert ezeket a mezőket a világos király támadja, c8-ra és e8-ra pedig azért nem léphet, mert akkor nem lépne ki a sakkból.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

 Sötét itt is mattot kapott! A királya sakkban áll, a d7 vezér támadja. A világos vezér az összes olyan mezőt támadja, ahova a sötét király egyáltalán léphetne. A vezért le nem ütheti, mert azt a d6-on álló világos király védi.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Sötét itt is mattot kapott! A királya sakkban áll, az a8 vezér támadja. A sötét király c7-re és  d7-re nem mehet, mert ezeket a mezőket a világos király támadja, b7-re, b8-ra és d8-ra pedig azért nem léphet, mert akkor nem lépne ki a sakkból.

Gyakorló feladatok:

1.    Sorolja fel az üres sakktáblán az d5 vezér lehetséges lépéseit!

2.    Hány mezőre léphet az d5 vezér és a g1 vezér az üres sakktáblán?

3.    Egy vezérrel a sakktábla bármelyik mezőjéről bármelyik mezőjére legfeljebb két lépésben eljuthatunk. Igaz-e ez az állítás? 

4.    Az üres sakktábla közepére állított vezér több mezőre léphet, mint a tábla szélére állított. Miért? 

5.    Állítson fel az üres sakktáblán két vezért úgy, hogy azok ne üssék egymást! Ha sikerült, állítson fel egy harmadikat és egy negyediket is, méghozzá úgy, hogy semelyik két vezér ne üsse egymást!

6.    Állítsunk 4 vezért a sakktábla közepén az úgynevezett centrum mezőkre, a d4, d5, e4, e5 mezőkre. Van-e a sakktáblán olyan mező, amelyet a 4 vezér egyike sem ellenőriz?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

7.    Lehet-e egy vezérrel és egy királlyal mattot adni az ellenséges királynak?


8.    Az alapállásban a vezérek mindig a saját színükön állnak, azaz a világos vezér világos színű mezőn, a sötét vezér pedig sötét színű mezőn. Ellenőrizze ezt az állítást!

9.    Állítson fel az ismertetettektől különböző mattképet a két király és egy világos vezér felhasználásával!

10.    A világos királyát helyezzük b6-ra, a sötétét a8-ra. Helyezzen fel a táblára egy világos vezért úgy, hogy a sötét király matt legyen! Hány megoldás van? Keresse meg valamennyit!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

11.   Az alábbi állásban a világos e4 vezérje miért nem léphet-e a8-ra? Hová kell lépnie világosnak a vezérjével, hogy egy lépésben mattot adhasson? 

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h


12.    Sáncolhat-e sötét az alábbi állásban?
Ha világos következne lépésre, hogyan tudna egy lépésben mattot adni?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

13.    Sáncolhat-e sötét az alábbi állásban?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h


14.    Sorolja fel, hogy melyik mezőkre léphet az a7-en álló világos és a c8-on álló sötét király!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

15.    Az alábbi állásban sötét sakkot kapott? Hogyan háríthatja? Erre a lépésére világos egy lépésben mattot adhat. Hogyan? Két megoldás is van, keresse meg mindkettőt!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

+1.    Az üres sakktáblán összesen 8 vezér állítható fel úgy, hogy semelyik kettő ne üsse egymást! Több megoldás is létezik! Keressen meg egyet! (A feladat kifejezetten nehéz!)

Megjegyzés:

Amennyiben valamennyi kérdésre hibátlanul felelt, térjen át a következő leckére! Ha válaszai bizonytalanok, vagy úgy érzi, hogy több gyakorlásra van szüksége, vegye igénybe a konzultációt és kérjen további gyakorló feladatokat!>> ESEMÉNYNAPTÁR
KEZDŐKNEK
- regisztráció -