A Terasz-csoport:     | www.kertpont.hu | www.terasz.hu |
A kezdőlapra"A sakk a logika művészete." 
hírek, cikkek
szövetségi hírek
ez történt...
e-mail interjúk
interjúk
archívum
kezdők
haladók
túrák
heti feladvány
a hét elemzése
csapatbajnokság
Budapest, 2003
cikkek, partik
történet
Bled, 2002
világbajnokok
KO-világbajnokok
magyar sakkozók
külföldi sakkozók
in memoriam
képzőművészet
új könyvek
humor
ajánlott linkek
fórum
keres - kínál
Kattintson ide a megrendeléshez!
Kattintson ide a megrendeléshez!

Hírek, cikkek
Bakcsi György 70 éves
Bakcsi György a feladványszerzés nagymestere 1933. április 6-án született. Irodalomtörténész. Első feladványa 1948-ban jelent meg, azóta több száz feladványt készített. Közel 100 műve kapott I. díjat különböző szerzőversenyeken. Feladványszerzésben többszörös magyar bajnok. A Magyar Népköztársaság érdemes sportolója. Az Élet és Tudomány, a Füles, a Magyar Sakkélet rovatainak vezetője. Sokoldalú szerző, lényegében minden feladványműfajban dolgozik. Kedvencei a kétlépéses, a háromlépéses és a szabadmatt feladványok. Eddig megjelent művei: Gondolat és stratégia, En Passant felügyelő kaladjai, En Passant felügyelő újabb kalandjai. Szerkesztőként közreműködött Raymond Smullyan: Sherlock Holmes sakkrejtélyei c. könyvének magyar kiadásában.

A kriminalisztika és a sakkfeladvány szerzés kapcsolata sok szerző fantáziáját megmozgatta már. Bakcsi György En Passant felügyelő kalandjai, majd az En Passant felügyelő visszatér c. műve olvasmányos formában mutat be sok-sok érdekes sakkfeladványt, persze mindegyikhez egy-egy érdekes történet is „jár”. A sakk.terasz.hu Bakcsi György ez utóbbi művének egy rövid részletével köszönti 70. születésnapján a nagymestert!


Az arzénes feladvány– Watson, készüljön, fontos beszélgetésünk lesz Lestrade felügyelővel – mondta nyájasan Holmes.
Én pedig, ahogy megszoktam, már ugrottam is az ajtóhoz, hogy beengedjem a derék Lestrade-et. Ám az ajtó előtt nem állt senki.
– Holmes, csak nem tévedett? – kockáztattam meg.
– Nem szokásom – felelte ő szelíden. – Arról van szó, hogy félóra múlva mi megyünk a felügyelőhöz, megbeszéltem…
A bérkocsi hamar odavitt az avitt rendőrségi épülethez. Lestrade valóban várt minket, bár hazudnék, ha azt mondanám, hogy kitörő örömmel.
- Ezúttal szerepet cseréltünk, Mr. Holmes! Most én tudom, hogy ön miért jött ide. Nos, lord Threepenny holttestének exhumálásáról szó sem lehet…
- Súlyos bűntény feltárását gátolja meg! – Holmest sohasem láttam ilyen komolynak és ünnepélyesnek.
- Nézze – fogta a felügyelő csaknem könyörgésre a szót. – Mégsem eshetünk neki egy tisztes család sírboltjának, csak úgy. Nem ön az egyetlen, akinek feltűnt, hogy a vigasztalhatatlan özvegy, Martha Treepenny, éppen csak a gyászév leteltét várta meg, és máris férjhez ment a jóképű fiatal háziorvoshoz. De hát istenem, sokat voltak együtt, amikor annyi erőfeszítést tettek a jó öreg lord életének megmentéséért…
- És ennek során az utolsó hónapokban megakadályozták, hogy rajtuk kívül bárkivel is szót váltson… Még kedves sakktársaival sem beszélhetett…
- Olyan beteg volt… Minden megrázkódtatás, nem is beszélve egy sakkjátszmáról, azonnal végzett volna vele. És látta, hogyan sírt az asszony a temetésen?! Mindenáron maga is be akart ugrani a sírba, alig lehetett visszatartani…
- Márpedig javaslom az exhumálást; biztos vagyok benne, hogy annyi arzént találnak Treepennyben, amennyi az egész Scotland Yardnak elegendő volna.
- De mire alapozza ezt, az ég szerelmére?
- Természetesen egy sakkfeladványra.
Lestrade döbbenten nézett Holmesra, én nemkülönben.
- Csak nem arra a feladványra gondol – tette hozzá a felügyelő -, amely már a lord halála után jelent meg, és annyi dicsőséget szerzett a nevének? Valóban megható volt, hogy még a halálos ágyán is ezzel bíbelődött… Nyugodt lehet, mi erre is figyeltünk, gondosan elemeztük, de természetesen semmiféle üzenetet nem találtunk benne, ami bűntettre utalna.
Lestrade felkészültsége bizonyítékául felállította ezt a posztumusz művet.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Matt 33 lépésbenFinom kulcslépése van, amelynek értelme csak csak később derül ki: 1. Bd1! Sötét rengeteg sakkot adhat „veszett” bástyájával, de a világos király fokozatosan a gyalogok kiirtására kényszeríti, majd keservesen legyűri. (És a felügyelő megmutatta a feladvány megoldását, amelynek megtekintéséhez kattintsanak ide. )

- Brávó, Lestrade – tapsolta meg Holmes a felügyelőt -, ezt kiválóan megjegyezte. Én mégis védeném a magamét…
- De hát ebben a feladványban nincs üzenet! Nyilvánvaló, hogy egy normál művel van dolgunk, sem a sötét bástya eszeveszett üldözése, sem a világos játék nem tartalmazhat szimbólumot…
- Csakhogy én megtudtam valami újat.
- Mit?
- Elbeszélgettem a család régi bútordarabjával, Treepenny komornyikjával, akit időközben nyugalomba küldtek, igaz busás végkielégítéssel.
- Holmes, ez komolytalan. Gondolja, hogy nekünk nem az volt az első dolgunk, hogy őt kihallgassuk?
- Ezt is tudom, és azt is, hogy egyáltalán nem vádolta az özvegyet, vagy az orvost. Csak éppen elfelejtették őt megkérdezni a feladványról. Nekem (mivel analitikusan tettem fel a kérdéseket) elmondta, hogy nemcsak arról volt szó, miszerint a lord utolsó percéig a feladvánnyal kínlódott, hanem arról is, hogy szinte mániákusan mondogatta: „megint harmincöt lépéses”, „most meg csak harminckettő”, mindenáron a végső lépésszámra, a harmincháromra törekedett.
- Na és?
- Lestrade, illenék ismerni a legújabb tudományos eredményeket. Egy jeles orosz tudós, bizonyos Mengyelejev úr, a közelmúltban készítette el hírneves periódusos rendszerét, amelybe az elemeket besorolta és megfelelő számokkal látta el, atomsúlyuk szerint.
Lestrade nyugtalan lett, és én követtem a példáját.
- Csak nem? – a felügyelő a szemünk láttára zsugorodott össze.
- De igen – mosolygott megbocsátóan Holmes. – Az arzén mellett éppen a 33-as szám áll…
Treepennyt kihantolták, az ifjú galambpárt elítélték, Lestrade-et előléptették. A rendőrségi kézikönyvekben pedig ettől kezdve rendszeresen oktatták a sakkfeladványok kriminalisztikáját…


Honfi György


>> ESEMÉNYNAPTÁR
HALADÓKNAK
- regisztráció -