A Terasz-csoport:     | www.kertpont.hu | www.terasz.hu |
A kezdőlapra"A sakk a logika művészete." 
hírek, cikkek
szövetségi hírek
ez történt...
e-mail interjúk
interjúk
archívum
kezdők
haladók
túrák
heti feladvány
a hét elemzése
csapatbajnokság
Budapest, 2003
cikkek, partik
történet
Bled, 2002
világbajnokok
KO-világbajnokok
magyar sakkozók
külföldi sakkozók
in memoriam
képzőművészet
új könyvek
humor
ajánlott linkek
fórum
keres - kínál
Kattintson ide a megrendeléshez!
Kattintson ide a megrendeléshez!

Sakkoktatás / Kezdők
A sakkjáték szabályai IV.

Bevezetés:

A leckék két részbõl állnak. Az elsõ részben az elsajátítandó ismereteket közlöm, a gyakorló feladatoknál pedig olyan feladatokat kapnak az olvasók, amelyek segítenek a megismert fogalmak jobb megértésében, begyakorlásában. A feladatok megoldása fakultatív, de erõsen ajánlott. Fõleg azoknak ajánlom, akik most ismerkednek elõször a játékkal - és szeretnék jól megtanulni azt. Mint minden tananyagra, erre is igaz, hogy csak megfelelõ alapokra lehet építkezni!

Ismétlés:

Az elõzõ leckékben megismerkedtünk a sakktáblával. Megismerkedtünk a sakktábla geometriájával, megtanultuk a mezõ, a sor, a vonal és az átló fogalmát.  Megismerkedtünk a sakkfigurákkal, megtanultuk, hogy hogyan lép a király és a bástya, megismerkedtünk egy különleges lépéssel a  sáncolással. Ebben a leckében a futó menetmódjával foglalkozunk.

A bábok menetmódja:

Futó
A futó átlós irányban mozoghat, a világos színen álló futó a világos színû átlókon, a sötét színen álló futó a sötét színû átlókon. A futó a bástyához hasonlóan tetszés szerinti távolságra léphet, de közbeesõ saját, vagy ellenséges figurát nem ugorhat át. Az alábbi ábrán a d4-en álló futó a következõ mezõkre léphet: a1, b2, c3, e5, f6, g7, h8, a7, b6, c5, e3, f2 és g1.  A futó jele: F (nagy F betû).

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

A fenti állásban a d4 futó lehetséges lépéseit a következõképpen írhatjuk le:

Fd4-a1,
Fd4-b2,
Fd4-c3,
Fd4-e5,
Fd4-f6,
Fd4-g7,
Fd4-h8,
Fd4-a7,
Fd4-b6,
Fd4-c5,
Fd4-e3,
Fd4-f2,
Fd4-g1

vagy rövidített írásmódban:

Fa1,
Fb2,
Fc3,
Fe5,
Ff6,
Fg7,
Fh8,
Fa7,
Fb6,
Fc5,
Fe3,
Ff2,
Fg1

Állítsunk egy világos királyt f6-ra, ekkor a világos futó f6-ra azért nem léphet, mert ott saját tiszt áll, g7-re és h8-ra pedig csak úgy léphetne, ha a saját királyát átugraná, ez pedig tilos.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Most állítsunk egy sötét bástyát b6-ra. A d4-en álló világos futó b6-ra léphet, az ott álló sötét bástyát leütheti, de a "bástya árnyékában lévõ" a7 mezõre nem léphet!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Egy futóval és egy királlyal az ellenséges királynak mattot adni nem lehet! Két futóval azonban már mattolhatunk, egy lehetséges mattképet láthatnak a következõ ábrán:

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Sötét itt mattot kapott! A királya sakkban áll, hiszen a d5-ön álló világos futó támadja. A sötét király a7-re és b7-re nem mehet, mert ezeket a mezõket a világos király támadja, b8-ra pedig azért nem léphet, mert azt a mezõt a d6-on álló világos futó ellenõrzi.

 

Gyakorló feladatok:

1.    Sorolja fel az üres sakktáblán az e4 futó lehetséges lépéseit!

2.    Hány mezõre léphet az g1 futó és a d4 futó az üres sakktáblán?

3.    Eljuthatunk-e a g1 futónkkal a c1 mezõre? Hány lépés szükséges ehhez?

4.   Miért nem juthatunk el soha a g1 futónkkal a h1 mezõre?

5.    Hány mezõt járhatunk be a sötét színen mozgó futónkkal?

6.    Igaz-e, hogy a sakktábla közepén a futónknak több lépéslehetõsége van, mint a tábla szélén?

7.    Lehet-e egy futóval és egy királlyal mattot adni az ellenséges királynak?

8.    Igaz-e, hogy a sakktábla bármely két sötét színû mezõjét kiválasztva, az egyikre futót helyezve legfeljebb két lépésben  
       eljuthatunk a másik mezõre?

9.    Állítson fel mattképet a két király és két világos futó felhasználásával!

10.    A világos királyát helyezzük b6-re, a sötétét a8-ra. Helyezzen fel a táblára két világos
        futót úgy, hogy a sötét király matt legyen!

11.   Az alábbi állásban a világos d5 futója léphet-e a8-ra?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

12.    Sáncolhat-e sötét az alábbi állásban?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

13.    Sáncolhat-e sötét az alábbi állásban?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

14.    Sorolja fel, hogy melyik mezõkre léphet a c5-ön álló világos és a c8-on álló sötét király!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

15.    Az alábbi állásban sötét sakkot kapott? Hogyan háríthatja?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Megjegyzés:

Amennyiben valamennyi kérdésre hibátlanul felelt, térjen át a következõ leckére! Ha válaszai bizonytalanok, vagy úgy érzi, hogy több gyakorlásra van szüksége, vegye igénybe a konzultációt és kérjen további gyakorló feladatokat!>> ESEMÉNYNAPTÁR
KEZDŐKNEK
- regisztráció -