A Terasz-csoport:     | www.kertpont.hu | www.terasz.hu |
A kezdőlapra"A sakk a logika művészete." 
hírek, cikkek
szövetségi hírek
ez történt...
e-mail interjúk
interjúk
archívum
kezdők
haladók
túrák
heti feladvány
a hét elemzése
csapatbajnokság
Budapest, 2003
cikkek, partik
történet
Bled, 2002
világbajnokok
KO-világbajnokok
magyar sakkozók
külföldi sakkozók
in memoriam
képzőművészet
új könyvek
humor
ajánlott linkek
fórum
keres - kínál
Kattintson ide a megrendeléshez!
Kattintson ide a megrendeléshez!

Sakkoktatás / Kezdők
A sakkjáték szabályai VII.

Bevezetés:

A leckék két részből állnak. Az első részben az elsajátítandó ismereteket közlöm, a gyakorló feladatoknál pedig olyan feladatokat kapnak az olvasók, amelyek segítenek a megismert fogalmak jobb megértésében, begyakorlásában. A feladatok megoldása fakultatív, de erősen ajánlott. Főleg azoknak ajánlom, akik most ismerkednek először a játékkal - és szeretnék jól megtanulni azt. Mint minden tananyagra, erre is igaz, hogy csak megfelelő alapokra lehet építkezni!

Ismétlés:

Az előző leckékben megismerkedtünk a sakktáblával. Megismerkedtünk a sakktábla geometriájával, megtanultuk a mező, a sor, a vonal és az átló fogalmát.  Megismerkedtünk a sakkfigurákkal, megtanultuk, hogy hogyan lép a király, a bástya, a futó, a vezér és a huszár, megismerkedtünk egy különleges lépéssel a  sáncolással. Ebben a leckében az utolsó bábbal, a gyaloggal foglalkozunk.

A bábok menetmódja:

Gyalog
Az eddig megismert bábokat összefoglaló néven tiszteknek nevezzük. A gyalogok alapvetően különböznek a tisztektől. Valamennyi tisztre igaz az a megállapítás, hogy az üres sakktáblán képes visszatérni arra a mezőre, amelyikről ellépett. Ezt eddig nem hangsúlyoztam, valahogy természetesnek vettük. Továbbá természetesnek vettük azt is, hogy ha a király különleges lépését, a sáncolást nem számítjuk, a tisztek amelyik mezőre léphetnek, az ott álló ellenséges bábot kiüthetik.

A gyalogok esetében ez nem így van! A gyalogok csak előre, az ellenfél hadállása irányában egyenesen léphetnek. A gyaloggal általában csak egy mezőt haladhatunk előre, kivéve azt az esetet, amikor a gyalog még az alapállásban áll (tehát a világos gyalogok a 2. soron, a sötét gyalogok pedig a 7. soron), ekkor a gyaloggal két mezőt is léphetünk.

A játszmajegyzésnél a gyalogot külön nem jelöljük.

Az alábbi ábrán vegyük sorra a gyalogok lépéslehetőségeit! Az eddig elmondottak alapján az a4-en álló világos gyalog csak a5-re, a b4-en álló pedig csak b5-re léphet. A d7-en álló sötét gyalog még alaphelyzetben van, ezért léphet mind a d6, mind a d5 mezőre. Ugyanez a helyzet az e2 világos gyaloggal, az alaphelyzetből e3-ra és e4-re is léphet. A g4-en álló világos gyaloggal csak g5-re, a h5-ön állóval pedig csak h6-ra léphetünk.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

A fenti állásban a gyalogok lehetséges lépéseit a következőképpen írhatjuk le:

a4-a5,
b4-b5,
d7-d6,
d7-d5,
e2-e3,
e2-e4,
g4-g5,
h5-h6

vagy rövidített írásmódban:

a5,
b5,
d6,
d5,
e3,
e4,
g5,
h6

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a gyalogokkal a játszma során csak előre léphetünk. Emiatt minden egyes gyaloglépést meg kell fontolnunk, mert amíg a tiszteknél van lehetőség a visszakozásra, ezt a gyaloglépéseknél már nem tehetjük meg!

A gyalogok is üthetnek, ugyanúgy, mint a tisztek. A gyalogütés szabályai azonban különböznek a tiszteknél megismert alapelvektől. A gyalogok a közvetlenül előttük, átlós irányban, a szomszédos vonalon álló bábot üthetik ki. Tehát a gyalog egyenesen előre nem üthet!

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

A fenti ábrán világos c4 gyalogja sötét b5 és d5 gyalogját is leütheti, a c5 gyalogját azonban nem. Ha sötét következne lépni, a b5 és a d5 gyalogjával is leüthetné világos c4 gyalogját, a c5 gyalogjával azonban nem. Világos a g4 gyalogjával nem tud sem lépni, sem ütni és ugyanez mondható el a sötét g5 gyalogjáról is!

Az eddigiek során megismertünk már egy különleges lépést, a sáncolást! A gyalogokhoz két különleges lépés is kapcsolódik, a gyalogátváltozás és az úgynevezett "en passant" ütés.

A gyalogátváltozás:

Ha valamelyik gyalog a játszma folyamán állandóan előre haladva eléri az ellenfél alapsorát (tehát a világos gyalog a 8. sort, a sötét gyalog az 1. sort) a belépés pillanatában azonnal át kell változtatni a következő tisztek valamelyikévé: vezér, bástya, futó, huszár. Amíg ez az átváltozás nem történt meg, addig a lépés nem tekinthető befejezettnek. A játékos saját belátása szerint választhat a lehetőségek közül, attól függetlenül, hogy hány ilyen bábja van már a sakktáblán.

Nézzünk egy példát a gyalogátváltozásra:

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Átváltozás előtta b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Átváltozás utánAz átváltozást a játszma írásakor így jelöljük:
1. f7-f8=V vagy
1. f7-f8V

vagy rövid írásmódban:
1. f8=V vagy
1. f8V
Mindkét jelölésmód elfogadott és helyes.

Az "en passant" ütés:

A legtöbb gondot az "en passant" ütés szokta okozni a kezdő sakkozóknak. A sakkirodalomban meghonosodott francia kifejezés (olv.: en passzan) magyar fordítása "menet közbeni ütés" valamivel kifejezezőbb. Arról van szó ugyanis, hogy akkor, amikor a gyalogütések szabályait megalkották, a fő alapelv az volt, hogy két szomszédos vonalon levő ellenséges gyalog ne haladhasson el egymás mellett a parti során úgy, hogy egyszer se üthessék egymást. Amikor engedélyezték azt, hogy az alapállásban levő gyalog kettőt is léphessen ez az alapelv megsérült volna, ha nem vezetik be az "en passant" ütés lehetőségét.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Az "en passant" ütés alapállásaA fenti állásban, ha a sötét gyalog d7-ről d6-ra lépne, azt a világos gyalog e5-ről leüthetné. Ha a sötét gyalog d7-ről d5-re lép, akkor ugyan áthalad a világos gyalog ütőkörén, de d5-ön olyan mezőre kerül, ahol a világos gyalog már nem ütheti le. Az "en passant" ütés szabálya azt mondja ki, hogy ebben az esetben a d5-re kerülő gyalogot "menet közben" ki lehet ütni, azaz úgy, mintha csak d6-re lépett volna! Az ütési lehetőség hatálya kizárólag a következő lépés, ha ezt világos elmulasztja, többé már ezt a gyalogot nem ütheti le "en passant" a parti folyamán.

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

A sötét gyalog "elsurranna" a világos gyalog melletta b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

Világos "en passant" leütiHa a sakkjátszma jelölésivel ezt le akarnánk írni, akkor ezt kellene írnunk (az ütés jele: x)
1. -, d7-d5
2. e5xd6 (ep)

vagy rövid írásmódban:
1. -, d5
2. exd6

Az üres sakktáblán egy királlyal és egy gyaloggal az ellenfél magányos királyának mattot adni nem lehet! A gyalogot azonban először nehéztisztté változtatva a mattadás már elképzelhető.

Gyakorló feladatok:

1.    Hogyan lép a gyalog? Mikor léphet egyet és mikor kettőt?

2.    Az alapállásban világos összesen hány különböző gyaloglépéssel kezdheti a partit? Sorolja fel mindet!

3.    A játszma írásánál hogyan jelöljük a gyaloglépéseket?

4.    Az alábbi állásban sorolja fel, valamennyi világos gyalog lépés- és ütéslehetőségét! Van-e ezek között különleges lépés? A sötét gyalogok közül melyik üthet?  

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

5.    Mivé változhatnak a gyalogok?

6.    Lehet-e egy királlyal és egy gyaloggal mattot adni az ellenséges királynak? Ha igen, hogyan? Ha nem, miért nem?

7.    Elképzelhető-e olyan szabályos állás a sakktáblán, ahol világosnak egyszerre 9 vezére van?

8.    A gyalog sohasem léphet visszafelé. Igaz, vagy hamis ez az állítás?

9.    Az alábbi állásban világos van lépésen és gyalogját átváltoztathatja. Mely átváltozással adhat sakkot és mely átváltozással adhat mattot a sötét királynak?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

10.    A feladat hasonló, mint az előbb. Az alábbi állásban világos lép, gyalogját átváltoztathatja. Mely gyalogátváltozások adnak mattot a sötét királynak?    

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

11.    A feladat ugyanaz, mint az előbb. Az alábbi állásban világos lép, gyalogját átváltoztathatja. Melyik gyalogátváltozással adhat mattot a sötét királynak?    

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

12.    Sáncolhat-e sötét az alábbi állásban?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

13.    Az alábbi állásban világos van lépésen és 1.d2-d4-t lép. Sötét leütheti világos gyalogját? Ha igen, hány féleképpen? Ha nem, miért nem?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

14.    Az alábbi állásban sötét van lépésen és 1. -, e6-e5-t lép. Világos leütheti-e "en passant" sötét gyalogját?

a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h

15.    Miért kell alaposan megfontolni minden egyes gyaloglépést?

Megjegyzés:

Amennyiben valamennyi kérdésre hibátlanul felelt, térjen át a következő leckére! Ha válaszai bizonytalanok, vagy úgy érzi, hogy több gyakorlásra van szüksége, vegye igénybe a konzultációt és kérjen további gyakorló feladatokat!Honfi György


>> ESEMÉNYNAPTÁR
KEZDŐKNEK
- regisztráció -